Proporczyk klubowy Wielosekcyjny.
Rozmiar 26 x 22 cm.