Proporczyk piłkarski Trójkolorowa Duma Miasta.
Rozmiar 26 x 22 cm.